۱۴۰۱ سه شنبه ۷ تير - 20:54
واقعیت از آنچه تصور می کنیم به ما نزدیک تر است
واقعیت از آنچه تصور می کنیم به ما نزدیک تر است
واقعیت از آنچه تصور می کنیم به ما نزدیک تر است

ساختمان مرکزی: تهران خیابان ایرانشهر نبش خیابان اراک پلاک 160

مرکز تلفن: 81971

سامانه پاسخگویی و ارتباط مردمی : 1594

ستاد خبری حراست: ۸۱۹۷۲۳۱۳- ۸۱۹۷۲۳۱۷

دفتر حراست: ۸۱۹۷۲۰۲۹

نمابر: 81972444

کدپستی:1583718957

ایمیل دبیرخانه: dabirkhaneh@nigc-tpgc.ir

ساختمان مهندسی: تهران خیابان ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر پلاک 1735

مرکز تلفن: 83731

کدپستی: 53415-15946

ایمیل: info@tehrangasco.ir

کد اقتصادی: 411111346136

شناسه ملی: 10101890339