۱۴۰۱ سه شنبه ۷ تير - 19:58

ساختمان مرکزی: تهران خیابان ایرانشهر نبش خیابان اراک پلاک 160

مرکز تلفن: 81971

سامانه پاسخگویی و ارتباط مردمی : 1594

ستاد خبری حراست: ۸۱۹۷۲۳۱۳- ۸۱۹۷۲۳۱۷

دفتر حراست: ۸۱۹۷۲۰۲۹

نمابر: 81972444

کدپستی:1583718957

ایمیل دبیرخانه: dabirkhaneh@nigc-tpgc.ir

ساختمان مهندسی: تهران خیابان ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر پلاک 1735

مرکز تلفن: 83731

کدپستی: 53415-15946

ایمیل: info@tehrangasco.ir

کد اقتصادی: 411111346136

شناسه ملی: 10101890339