۱۳۹۸ يکشنبه ۳ شهريور - 17:35

ساختمان مرکزی: تهران خیابان ایرانشهر نبش خیابان اراک پلاک 160

ساختمان مهندسی: تهران خیابان ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر پلاک 701

مرکز تلفن: 81972000

تلفن گویا: 43-81972440

ایمیلinfo@tehrangasco.ir

کد اقتصادی: 411111346136

شناسه ملی: 10101890339