۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين - 21:09

نظرسنجی

برای ارتباط با شرکت گاز استان تهران از کدام کانال های ارتباطی زیر استفاده می کنید؟

نحوه پاسخگویی شرکت گاز استان تهران را به شکایات چگونه ارزیابی می کنید؟

ارزیابی شما از اطلاعات و خدمات ارائه شده در سایت شرکت گاز استان تهران به چه اندازه است؟

بطور کلی عملکرد شرکت گاز استان تهران را چگونه ارزیابی می کنید؟

ساختمان مرکزی: تهران خیابان ایرانشهر نبش خیابان اراک پلاک 160

مرکز تلفن: 81971

کدپستی: 18967-15837

ساختمان مهندسی: تهران خیابان ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر پلاک 701

مرکز تلفن: 83731

تلفن گویا: 43-81972440

کدپستی: 53415-15946

ایمیلinfo@tehrangasco.ir

کد اقتصادی: 411111346136

شناسه ملی: 10101890339